Next auction:

Veiling van 25 & 26 augustus

25 August 2015 19:00
26 August 2015 19:00

Deze veiling is volledig - 760 loten online.

View auction ›

Volgende veiling: 29 en 30 september – Prochaine vente; 29 et 30 septembre – Next sale: September 29 & 30

DSC_0518_ORIGINAL

De afwikkeling van de augustus-veiling is nog volop bezig, maar intussen is de voorbereiding van de september-veiling al een tijdje aan de gang. Zo hebben we b.v. al dit prachtige kerkinterieur met personages aan te bieden. Gesigneerd Bartholomeus van Bassen en gedateerd 1646.

Les suivis de la vente aux enchères d’août est encore en plein déroulement, mais entretemps la préparation de la vente de septembre a déjà commencé. Nous pouvons vous présenter par exemple cet excellent intérieur d’église animé par Bartholomeus van Bassen, un panneau signé et daté 1646.

While we are finalising the August auction, we are already preparing the September sale. For starters we are glad to announce this beautiful church interior with figures by Bartholomeus van Bassen, a panel signed and dated 1646.

Nog even herhalen…

Wie een schriftelijke of online bieding heeft gedaan krijgt in geval van succes op donderdagvoormiddag een e-mail om het heuglijke feit te melden. Heeft u niets ontvangen dan betekent dit dat uw bod werd overschreden. Maar kijk in elk geval toch even uw spamfilter na, want het zou kunnen dat onze mail daarin terechtkomt op momenten dat we grote volumes e-mails rondsturen, zeker Outlook en Outlook Express (en dergelijke Microsoft toepassingen) zijn daar nogal straf in.

Online biedingen die overboden werden – Enchères online qui était surenchéries

Een niet exhaustieve lijst van loten waarvoor het online bod werd overboden. Een vraag die we kregen: wat gebeurt er als er twee gelijke biedingen zijn, die niet overboden worden? In dat geval wordt er puur arbitrair toegewezen aan de bieder die het eerste bood.

 

Les ordres d’achat online des lots suivants ont été surenchéris. En cas d’enchères égales le lot est adjugé arbitrairement au premier enchéreur.

catnr prijs
1 12
5 120
10 70
12 220
13 200
20 120
24 32
25 65
27 42
29 32
32 70
34 80
35 220
36 50
38 110
40 120
41 42
42 100
45 320
48 30
50 160

[Read more…]

Veiling vanavond en morgenavond – Vente ce soir et demain soir – Auction this and tomorrow evening

We beginnen om 19 uur, zoals gewoonlijk. Er zal veel telefonisch geboden worden en er komen erg veel biedingen binnen via de website en de e-mail. Als je voor dinsdagavond nog langs die weg wil bieden, wacht dan niet te lang, zodat we alles tijdig kunnen verwerken. Maar als je de gelegenheid hebt: op de veiling zelf aanwezig zijn en kunnen meedoen is toch altijd het prettigst.

Intussen nog even extra aanstippen dat onze afleveringsuren op de zaterdag na de verkoop gewijzigd zijn: dat is niet langer ‘s namiddags, we leveren ‘s zaterdags na de veiling af van 10 tot 12 uur! Donderdag en vrijdag wijzigt er niets.

 

La vente commence à 19 h. comme d’habitude. Il y a déjà beaucoup d’ordres d’achat via le site et le courriel. Vous pouvez encore laisser des ordres d’achat, mais n’attendez pas trop longtemps pour les lots de ce soir et donnez nous le temps de tous inscrire correctement. Evidemment, quand vous avez l’occasion, le plus agréable c’est de participer à la vente dans la salle même.

Et permettez-nous de répéter que les heures de livraison le samedi après la vente ont changé. Dès maintenant enlèvement des lots le samedi après la vente aux enchères: de 10 à 12 heures! Jeudi et vendredi ne changent pas.

 

The auction starts at 7 p.m. as usual. Many absentee bids are coming in via website and e-mail. If you want to send some for tonight, then that’s still possible but don’t wait too long, allowing us to treat them correctly. And of course, when you have the opportunity, it’s always more fun to be present in the auction room and do some live bidding…

Meanwhile we would like to repeat, that our pick up hours on Saturday after the auction have changed: from now on that will be from 10 to 12 a.m. Thursday and Friday won’t change.

 

Over onze koperskosten – about our buyers fee – concernant nos frais d’achat…

Ik merk zonet, dat wij met onze 22% en 2 euro per lot helemaal niet slecht bezig zijn, we zijn bij de goedkoopste, terwijl vele collega’s 24, 25 en zelfs 26 procent commissie rekenen… Uw voordeel!

Je viens juste de remarquer que nos 22% plus 2 euro par lot ne sont pas du tout mauvais, nous sommes parmis les meilleurs marchés, tandis que certains collègues chargent 24, 25 voir même 26% de commission… Votre profit!

I just came to notice that our 22% plus 2 euro per lot auction fee is not bad at all. We’re among the cheapest in Belgium, whilst a lot of colleagues charge commission of 24, 25 and even 26%… Your gain!

Intussen blijven de kosten voor de verkoper 15 % en 2 euro per lot.

Nos frais pour le vendeur sont toujours 15% et 2 euro par lot.

Our vendors fee is still 15% and 2 euro per lot.

De catalogus is vol…

Intussen een belangrijke mededeling:

‘s zaterdags na de veiling gaan we afleveren van 10 tot 12 uur en niet langer van 14 tot 16 uur!

Donc: l’enlèvement des lots le samedi après la vente se fera de 10 à 12 h. au lieu de 14 à 16 h.

So: picking up goods on the Saturday after the sale will no longer be from 2 to 6 p.m. but from 10 to 12 a.m.

Die cast cars

Interesting to know is, that in this and the following auction some nice die cast car models (Dinky, Corgy, Matchbox etc.) will be sold. Nice lots in September will without any doubt be the Batmobile and the James Bond Cars.DSC_0517

Ondertussen zijn we opnieuw volop bezig.

Zo komen er momenteel zeer leuke meubelen, schilderijen en collectievoorwerpen binnen. Neem nu b.v. een historisch werk van Karel Ooms (lot 209)612700101. Het stelt Rubens en zijn familie voor in zijn atelier. Gedateerd 1890. Er is ook een slapend Kind Jezus, toegeschreven aan Alonzo Cano (1601-1667). Volgens een Engelse vermelding op de keerzijde zou het werk afkomstig zijn uit de collectie van Koning Louis-Philippe van Frankrijk en door Christie’s in Londen geveild zijn in 1853, samen met de overige kunstwerken van de intussen overleden koning. Er worden inderdaad werken van Alonze Cano vermeld in de catalogus van die veiling.

Het is niet…

… omdat we op vakantie zijn, dat Jordaens geen aandacht meer krijgt. Zo hebben we b.v. de agenda voor de rest van het jaar klaar:

Veilingen
Tweede halfjaar
2015
(telkens vanaf 19 u.)

– dinsdag 25 en woensdag 26 augustus
– dinsdag 29 en woensdag 30 september
– dinsdag 27 en woensdag 28 oktober
– dinsdag 17 november (wijn)
– dinsdag 8, woensdag 9 december

Tentoonstelling:
Za en zo voor de veiling van 11 tot 18 uur (tenzij anders vermeld).

Catalogi op de website: jordaens.eu
Contact: rik.martens@skynet.be – tel. +34494430