Next auction:

Veiling van 25 & 26 augustus

25 August 2015 19:00
26 August 2015 19:00

Deze veiling is momenteel in opbouw.

View auction ›

Het is niet…

… omdat we op vakantie zijn, dat Jordaens geen aandacht meer krijgt. Zo hebben we b.v. de agenda voor de rest van het jaar klaar:

Veilingen
Tweede halfjaar
2015
(telkens vanaf 19 u.)

– dinsdag 25 en woensdag 26 augustus
– dinsdag 29 en woensdag 30 september
– dinsdag 27 en woensdag 28 oktober
– dinsdag 17 november (wijn)
– dinsdag 8, woensdag 9 december

Tentoonstelling:
Za en zo voor de veiling van 11 tot 18 uur (tenzij anders vermeld).

Catalogi op de website: jordaens.eu
Contact: rik.martens@skynet.be – tel. +34494430

kopers – acheteurs – buyers

Berichtje aan de kopers, die we alweer moeten danken voor hun talrijke opkomst en hun stevige biedingen, zowel voor de antiek als de wijn. Let erop dat u afhaalt voor het einde van de week en liefst dus nu zaterdag, tussen 14 en 16 uur, vermits we vrijdag om 17 uur sluiten voor de vakantie. Zorg er in elk geval voor dat uw aankopen betaald zijn, zodat we voor ons vertrek de deposanten nog kunnen betalen, die vinden het leuk om tijdig hun opbrengst te kunnen ontvangen. Waarvoor dank bij voorbaat.

Petit message aux acheteurs, que nous remercions de nouveaux pour leur nombreuse présence et leurs fortes enchères, pour les antiquités ainsi que pour les vins. Enlevez vos lots de préférence ce samedi entre 14 et 16 h. et de toute façon avant la fin de la semaine, comme nous fermons dès lors pour les vacances. Règlez au moins le paiement, nous permettons de payer les déposant, qui aiment bien recevoir à temps la produit de leur vente. Nous vous en remercions d’avance.

P.S. Let er achteraf ook op dat betaalde goederen effectief worden afgehaald. We kampen voortdurend met plaatsgebrek, door de grote toevloed aan veilinggoederen (mensen houden nu eenmaal van Jordaens…).

P.S. N’oubliez pas d’enlever les lots payés. Il nous manque toujours de place à cause des quantités importantes des lots déposés (c’est que les gens aiment bien Jordaens…).

Dinsdag 23 en woensdag 24 juni antiekveiling – Donderdag 25 juni wijn

IMG_0735

Altijd imposant, zo’n rijtje Latour. Deze zijn uit het jaar dat Merckx zijn eerste Tour wint, dat Neil Armstrong voet op de maan zet, dat de BTW-wetgeving wordt gestemd, dat Brian Jones in zijn zwembad verdrinkt, dat het gigantische Woodstockfestival plaatsvindt, het jaar van Albatros van Fleetwood Mac, In the Ghetto van Elvis, Venus van Shocking Blue. En het jaar dat ik met de veertienjarigen met de ziekenkas naar Zwitserland ging… 1969 (er zijn er van 1970 ook).

Kijkdagen beginnen – viewing starts – expo commence

zaterdag 20 en zondag 21 juni van 11 tot 18 uur kan u de voorwerpen en de wijnen komen bekijken die we op 23, 24 en 25 juni veilen.

samedi 20 et dimanche 21 juin de 11 à 18 h. vous pouvez venir regarder les objets et les vins que nous vendrons les 23, 24 eet 25 juin.

Saturday 20th and Sunday 21st of June from 11 to 6, you can come and see the lots, antiques and wines, we shall be auctioning on June 23, 24 and 25.

Wijncatalogus is klaar – catalogue des vins est prêt – wine catalogue is ready

18902_383991395124003_2905477118373102795_nMooie partij, veel oudere wijnen (jaren zestig, zeventig o.a.), maar b.v. ook mooie recentere bourgognes die op dronk zijn (vanaf 2001). In afwachting dat we de catalogus on line hebben, hier in elk geval al een pdf-versie. De veiling vindt plaats op donderdag 25 juni vanaf 19 uur.

Très joli contenu, beaucoup de vieux vins (années soixante, septante), mais également p.e. des bourgognes après 2001, à leur apogée. En attendant que le catalogue sera mis online, en annexe déjà la version pdf. La vente aux enchères aura lieu le jeudi 25 juin à partir de 19 h.

A very nice lot, many older wines (sixties and seventies), but more recent burgundies as well (after 2001 and at their top). Awaiting the catalogue on line, we already add the pdf-version. The auction will take place on Thursday June 25th, starting at 7 p.m.

wijncat1506

volgende veiling: 23 en 24 juni en wijn op 25 juni

Iedereen kan vanaf volgende dinsdag binnenbrengen. van dinsdag tot vrijdag van 14 tot 17 uur en dit tot en met 5 juni.

Voor een eerste indruk kan u ons foto’s doormailen, dan krijgt u per kerende een reactie over de veilbaarheid en eventueel de waarde van de goederen die u wil verkopen. Meubelen, schilderijen, beeldhouwwerk, siervoorwerpen van porselein, aardewerk, zilver, kristal, luchters en verlichting, verzamelvoorwerpen, juwelen, boeken en strips enz. enz. We behandelen het allemaal met evenveel zorg. Als dat praktischer is, komen we eveneens vrijblijvend bij u thuis.

En natuurlijk ook fijne wijnen, daar houden we ons intussen ook een half mensenleven mee bezig…

Prochaines ventes aux enchères: les 23 et 24 juin. Vente de vins le 25 juin.

Tout le monde peut emporter ses lots dès mardi prochain: de mardi à vendredi entre 14 et 17 h. jusqu’au 5 juin.

Afin de donner une première impression de vos objets vous pouvez nous envoyer des photos par courriel. Si cela vous convient mieux, nous passerons volontiers voir vos meubles, sculptures, tableaux, objets de décoration, bijoux, livres, bandes dessinées etc. sur place. Sans obligation, bien entendu.

Enkele resultaten, quelques résultats, some results

Wie een bod deed via de website en overboden werd, vindt hier een aantal resultaten.

Ceux qui ont mis des ordres d’achat sur le site, trouverons ici quelques résultats.

Those who left an absentee bid via the website will find some results below.
catnr prijs
5 150
10 130
15 130
16 110
20 600
23 42
25 580
28 24
33 26
36 160
41 90
46 55
50 440
51 200
59 75
71 42
74 260
81 80
83 90
87 50
90 450
94 240
95 500
100 710

[Read more…]

Hartelijk dank… – Merci beaucoup – Many thanks

… voor de talrijke opkomst op onze tentoonstelling, de vele gelukwensen. Heel wat klanten willen ons doen werken tot ons 85ste (“op naar de volgende vijfentwintig jaar)… We zullen ons best doen! Tot kijk op de veiling op 19 en 20 mei.

… de toutes vos félicitations. Beaucoup de clients souhaitent que nous continuerons jusqu’à nos 85 ans (“en avant pour les 25 années suivantes)… Nous ferons notre mieux! Au revoir à la vente les 19 et 20 mai.

… for all your best wishes. A lot of customers want us to continue until our 85th birthday (“we wish you luck for your next 25 years)… We’ll do our outmost! See you at the auction on May 19 and 20.